Eko-Chemia

0 członków

Zajmujemy się głównie dystrybucją koagulantów żelazowych i glinowych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz sprzedażą polielektrolitów i innych chemikaliów niezbędnych do prawidłowego przebiegu procesów oczyszczania tzw."trudnych" ścieków. Kompletujemy i dostarczamy instalacje dozujące. Pomagamy i doradzamy w rozwiązywaniu problemów oczyszczania ścieków metodami chemicznymi. Ostatnio zdobyte doświadzcenia w projektowaniu instalacji oraz doborze chemikaliów do oczyszczania ścieków pogalwanicznych, pragniemy wykorzystać w celu optymalizacji procesów oczyszczania tego rodzaju ścieków.