Aktywacja

galwanizernie • 15 Kwiecień 2017

Aktywowanie (dotrawianie, dekapowanie) jest to ostatnia operacja poprzedzająca nakładanie powłoki galwanicznej. W procesie tym usuwane są cienkie warstwy tlenkowe, które mogły wytworzyć się na powierzchni metalu w czasie przygotowania powierzchni. Przeprowadzenie tego zabiegu jest niezbędne dla uzyskania właściwej przyczepności powłoki galwanicznej do podłoża.

W większości przypadków proces aktywowania prowadzi się w 10-15% kwasie siarkowym w czasie 30-60 sekund w temperaturze otoczenia. Przy aktywowaniu stali wysokowęglowych lub żeliwa konieczne jest niekiedy krótkotrwałe trawienie anodowe w stężonym kwasie siarkowym (ok.72%) do pokazania się pierwszych pęcherzyków powietrza. Przedmiot aktywowany powinien być następnie dokładnie opłukany i szybko przeniesiony do właściwej kąpieli galwanicznej.

W przypadku aktywowania przedmiotów przed nakładaniem powłok galwanicznych w kąpielach cyjankowych (miedziowanie, cynkowanie, kadmowanie) proces można przeprowadzić w 5-10% roztworze cyjanku sodowego lub potasowego. Po aktywowaniu przedmioty bez płukania przenosi się do właściwej kąpieli cyjankowej.